ID da apostaData / HoraApostasTipo de apostaQuantia a apostarCotaStatusGanho
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
22/06/2018 10:181combin. de 3 (Sports)€ 10,004,10Paga€ 10,00
22/06/2018 11:00 JS Saoura - NA Hussein Dey Jogo 1X2 - 1 1,00
22/06/2018 11:00 Paradou AC - ES Setif Jogo 1X2 - 1 1,00
22/06/2018 11:00 USM Blida - ES Setif Jogo 1X2 - 1 1,00
Essa aposta consiste de uma aposta combinada de 3 no valor de € 10,00.